Regulamin

 1. Sklep internetowy pod nazwą www.namastecor.pl jest własnością firmy VISHWAKARMA INTERIORS SP. Z O.O. z siedzibą w: 80-266 Gdańsk al. Grunwaldzka 211, NIP 584-279-15-59, REGON 385576807, wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000829649, Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Zasady dokonywania zakupów

2.1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.namastecor.pl służy do dokonywania zakupów wybranych artykułów za pośrednictwem sieci Internet.

2.2. Zakupy w sklepie internetowym www.namastecor.pl mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.namastecor.pl, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.

2.3. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

2.4. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową przez obsługę sklepu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez firmę VISHWAKARMA INTERIORS SP. Z O.O.

2.5. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego ostatecznego potwierdzenia w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem działu obsługi sklepu internetowego www.namastedecor.pl.

2.6. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.

2.7. Sklep internetowy www.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2.8. Firma VISHWAKARMA INTERIORS SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.

Zamówienia będą odrzucane również gdy:

 1. transakcji nie uda się zautoryzować w systemie płatniczym dotpay.pl (skuteczna autoryzacja oznacza zablokowanie na koncie karty płatniczej Zamawiającego kwoty odpowiadającej wartości zamówienia wraz z kosztem przesyłki) lub
 2. we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w4.3 Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa
  uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne
  uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 508 588 205.Po pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera – w przypadku stwierdzenia niezgodności prosimy o kontakt telefoniczny 508 588 205.Podstawą do rozpoczęcia procesu reklamacyjnego jest4.3 Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa
  uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne
  uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 508 588 205.Po pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera – w przypadku stwierdzenia niezgodności prosimy o kontakt telefoniczny 508 588 205.

  Podstawą do rozpoczęcia procesu reklamacyjnego jest zgłoszenie mailowe zawierające zdjęcia uszkodzonego przedmiotu oraz w miarę możliwości skan lub fax protokołu szkody spisanego z kurierem. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, oryginał protokołu wraz z uszkodzonym towarem należy przesłać na podany adres. Maila ze zgłoszeniem reklamacji należy przesłać po stwierdzeniu uszkodzenia. Zgłoszenie zostanie rozpatrzona w ciągu 48 godzin roboczych od otrzymania i decyzja wraz z wszelkimi ustaleniami zostanie przesłana drogą mailową. Reklamacje telefoniczne
  nie będą uwzględniane. Okres trwania rękojmi wynosi 2 lata.

  Koszt odesłania towaru zwracamy po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

  Z uwagi na fakt, że meble i dodatki są importowane z Indii, w razie braku dostępności, okres oczekiwania (w zależności czy towar płynie w kontenerze czy jest aktualnie produkowany) może wynieść do 4 miesięcy. W przypadku przedłużającego się terminu, klient może zrezygnować z zamówienia, nie ponosząc kosztów wysyłki (za wyjątkiem mebli wykonywanych na specjalne zamówienie).

   

  zgłoszenie mailowe zawierające zdjęcia uszkodzonego przedmiotu oraz w miarę możliwości skan lub fax protokołu szkody spisanego z kurierem. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, oryginał protokołu wraz z uszkodzonym towarem należy przesłać na podany adres. Maila ze zgłoszeniem reklamacji należy przesłać po stwierdzeniu uszkodzenia. Zgłoszenie zostanie rozpatrzona w ciągu 48 godzin roboczych od otrzymania i decyzja wraz z wszelkimi ustaleniami zostanie przesłana drogą mailową. Reklamacje telefoniczne
  nie będą uwzględniane. Okres trwania rękojmi wynosi 2 lata.

  Koszt odesłania towaru zwracamy po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

  Z uwagi na fakt, że meble i dodatki są importowane z Indii, w razie braku dostępności, okres oczekiwania (w zależności czy towar płynie w kontenerze czy jest aktualnie produkowany) może wynieść do 4 miesięcy. W przypadku przedłużającego się terminu, klient może zrezygnować z zamówienia, nie ponosząc kosztów wysyłki (za wyjątkiem mebli wykonywanych na specjalne zamówienie).

 3. przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.

2.9. Zamówienia w sklepie internetowym www.namastecor.pl są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta sklepu internetowego www.namastecor.pl obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość wysyłki towarów za granice Polski.

2.10. Ceny podawane w sklepie internetowym www.namastecor.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Firma VISHWAKARMA INTERIORS SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

2.11. Firma VISHWAKARMA INTERIORS SP. Z O.O. prowadząca sklep internetowy www.namastecor.pl wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.

2.12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

2.13.  Klienci posiadający Kartę Stałego Klienta wydaną przez VISHWAKARMA INTERIORS SP. Z O.O. powinni zgłosić ten fakt w uwagach składanych do zamówienia.

 1. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

3.1. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

 1. odbiór osobisty w magazynie VISHWAKARMA INTERIORS SP. Z O.O. w Gdańsku – po wcześniejszym uzgodnieniu
 2. dostawa za pośrednictwem  firmy kurierskiej – po dokonaniu wpłaty

3.2. VISHWAKARMA INTERIORS SP. Z O.O. zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 24 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia dostępnego na stronie www.namastecor.pl z zastrzeżeniem pkt 2.7.

3.3. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:

3.3.1. sprawdzeniu przez VISHWAKARMA INTERIORS SP. Z O.O.  kompletności wysłanych danych,

3.3.2. skontaktowaniu się elektronicznie lub telefonicznie z Zamawiającym celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru.

Jeśli Zamawiający potwierdzi wszystkie informacje, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.

3.4. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłana ostateczna weryfikacja, która zawiera dokładne dane do dokonania wpłaty zamówiony towar. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek VISHWAKARMA INTERIORS SP. Z O.O. wpłyną odpowiednie środki, zaś – w przypadku płatności kartą lub e-przelewem gdy z konta Zamawiającego zostanie pobrana wcześniej zablokowana kwota, na jaką opiewało zamówienie W momencie przekazania przesyłki firmie kurierskiej, wszelkie informacje na temat przesyłki podawane są pod nr telefonu 508-588-205  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10-20.

3.5. Przesyłkę należy otworzyć i sprawdzić w obecności kuriera, podstawą rozpatrzenia reklamacji uszkodzonego przedmiotu jest tylko protokół sporządzony w chwili odbioru przesyłki spisany wraz z kurierem, protokół zawiera opis uszkodzeń datę i czas dostawy. Przyjęcie przesyłki, podpisanie odbioru bez zastrzeżeń przez odbiorcę powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytuł szkody powstałej w transporcie. Każdy wysłany przez nas przedmiot jest nowy, sprawdzony przed wysłaniem i bardzo starannie spakowany.

3.6. W przypadku wyboru przez Zamawiającego sposobu dostawy określonego w pkt 3.1.a, płatności za zamówione towary może zostać dokonana przy odbiorze.

3.7. Niezbędnym warunkiem odbioru osobistego zamówionego towaru we wskazanym w magazynie VISHWAKARMA INTERIORS SP. Z O.O., jest okazanie dowodu tożsamości oraz podanie numeru zamówienia.

3.8. Czas dostawy i jej koszt ustalany jest indywidualnie po złożeniu zamówienia przez klienta. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów.

3.9. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny www.namastecor.pl pomiędzy klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa.

Potwierdzenie zamówienia – W momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów, oraz sposobu płatności i odbioru, klient otrzymuje mailową informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu docelowego lub magazynu VISHWAKARMA INTERIORS SP. Z O.O. w którym zamówienie zostanie odebrane.

Płatność przelewem lub kartą – W przypadku kiedy klient wybrał płatność przelewem lub kartą płatniczą, może otrzymać dwa rodzaje informacji, w zależności od tego czy potwierdzenie przelewu/autoryzacja karty przebiegła pomyślnie, czy nie. W tym drugim przypadku, e-mail zawiera prośbę o ponowienie próby zapłaty. UWAGA: w przypadku negatywnej weryfikacji zamówienia, do którego zapłata zostanie dokonana przed weryfikacją zamówienia przez VISHWAKARMA INTERIORS SP. Z O.O., przelew zostanie cofnięty na konto, z którego został zaksięgowany, a wpłata kartą zostanie przekazana na konto otrzymane od klienta. W obu przypadkach zwroty zostaną pomniejszone o udokumentowane koszty poniesione przez VISHWAKARMA INTERIORS SP. Z O.O. związane z księgowaniem niezweryfikowanych wpłat.

Rozliczenia transakcji kartami płatniczymi przeprowadzane są za pośrednictwem DOPISAĆ.

Brak potwierdzenia przelewu – W sytuacji kiedy kolejne próby zapłaty przelewem lub kartą kredytową są nieskuteczne, klient otrzymuje stosowną informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt z Biurem i zastrzeżeniem, że realizacja zamówionych pozycji została wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji.

Częściowa kompletacja zamówienia – Może zajść również sytuacja, kiedy nie wszystkie zamówione pozycje są osiągalne. W takim przypadku klient otrzymuje wiadomość z informacją o tym, jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja, czy anulować całe zamówienie, czy realizować w kształcie w jakim jest w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez kupującego, zostanie wysłany e-mail potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie realizacji nie pełnego. W przypadku nie podjęcia przez klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 4 dni, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym klient zostaje powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.

Kompletacja zamówienia – Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich sprawdzeniu klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt.

Dostawa transportem własnym VISHWAKARMA INTERIORS SP. Z O.O.  – Po indywidualnym ustaleniu, dostawa zakupionych produktów może nastąpić transportem firmy VISHWAKARMA INTERIORS SP. Z O.O., koszt transportu ustalany jest indywidualnie, a dodatkowe usługi np. wniesienie mebli, również ustalane jest indywidualnie podczas składania zamówienia, w zależności od technicznych możliwości. Dostawy na terenie Trójmiasta i okolic dokonywane są transportem VISHWAKARMA INTERIORS SP. Z O.O., koszt i godzina dostawy zawsze ustalana jest w momencie złożenia zamówienia, a transport odbywa się w standardowych godzinach pracy magazynu VISHWAKARMA INTERIORS SP. Z O.O.

Wysyłka zamówienia – Wysyłka zamówionego towaru następuje w ciągu 2-14 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty. Koszt wysyłki podany przy zamówionym przedmiocie jest kosztem podstawowej wysyłki kurierskiej tj. dostawa od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Dodatkowe opcje dostawy np. dostawa o określonej godzinie, dostawa w sobotę, wniesienie dużej przesyłki są dodatkowo płatne. Odbiór osobisty jest możliwy tylko w magazynie w Gdańsku, po wcześniejszym ustaleniu terminu. Wszystkie przesyłki dokonywane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone, za uszkodzenia przesyłki odpowiada firma kurierska.

Wysyłka za pobraniem – Wysyłka za pobraniem jest możliwa tylko po indywidualnym rozpatrzeniu zamówienia przez pracownika weryfikującego zamówienia.

Anulowanie zamówienia – W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie, kupujący otrzymuje stosowną informację wraz z podaniem przyczyny anulowania. W przypadku uzgodnionego pomiędzy zamawiającym a VISHWAKARMA INTERIORS SP. Z O.O.. anulowania opłaconego zamówienia, wpłacona kwota zostaje zwrócona na podane przez klienta konto w ciągu 14 dni roboczych od daty anulowania zamówienia.

 1. REKLAMACJE I GWARANCJE

4.1 Każdy produkt, który został uszkodzony w trakcie dostawy lub okazał się niepełnowartościowy, zostanie w pierwszej kolejności naprawiony, jeśli będzie to możliwe i odesłany do klienta na koszt VISHWAKARMA INTERIORS SP. Z O.O.  lub jeśli będzie to niewykonalne, towar zostanie wymieniony na nowy na koszt VISHWAKARMA INTERIORS SP. Z O.O. Wymiana towaru na nowy następuje niezwłocznie, jeśli towar jest dostępny w magazynie lub w terminie od 2 do 6 miesięcy, w szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu, jeśli konieczne jest sprowadzenie reklamowanego przedmiotu z kraju jego pochodzenia (Indie). O terminie każdorazowo klient informowany jest indywidualnie. Jeśli z powodu wyczerpania zapasów lub innych przyczyn wymiana będzie niemożliwa, zaoferujemy inny towar lub zwrócimy pieniądze.

4.2 Wymieniany produkt należy odesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres:

VISHWAKARMA INTERIORS SP. Z O.O.

al. Grunwaldzka 211

80-266 Gdańsk.

z dopiskiem (zwrot lub reklamacja)

4.3 Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne
uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 508 588 205.

Po pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera – w przypadku stwierdzenia niezgodności prosimy o kontakt telefoniczny 508 588 205.

Podstawą do rozpoczęcia procesu reklamacyjnego jest zgłoszenie mailowe zawierające zdjęcia uszkodzonego przedmiotu oraz w miarę możliwości skan lub fax protokołu szkody spisanego z kurierem. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, oryginał protokołu wraz z uszkodzonym towarem należy przesłać na podany adres. Maila ze zgłoszeniem reklamacji należy przesłać po stwierdzeniu uszkodzenia. Zgłoszenie zostanie rozpatrzona w ciągu 48 godzin roboczych od otrzymania i decyzja wraz z wszelkimi ustaleniami zostanie przesłana drogą mailową. Reklamacje telefoniczne nie będą uwzględniane. Okres trwania rękojmi wynosi 2 lata.

Koszt odesłania towaru zwracamy po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

Z uwagi na fakt, że meble i dodatki są importowane z Indii, w razie braku dostępności, okres oczekiwania (w zależności czy towar płynie w kontenerze czy jest aktualnie produkowany) może wynieść do 4 miesięcy. W przypadku przedłużającego się terminu, klient może zrezygnować z zamówienia, nie ponosząc kosztów wysyłki (za wyjątkiem mebli wykonywanych na specjalne zamówienie).

4.4 INFORMACJA PRAWNA

———————————

Poniższa informacja o prawach konsumenckich (art. 221 KC, Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) dotyczy osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, które zakupią towar i otrzymają go wysyłkowo. Nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, firm oraz innych podmiotów obrotu gospodarczego, związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, którzy na towar otrzymali fakturę VAT. Charakter zawodowy wynika z przedmiotu wykonywanej działalności, w szczególności z numerów PKD. Nie dotyczy również osób fizycznych, które dokonały zakupu w siedzibie firmy.

Zgodnie z Ustawa z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Kupujący, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) z towaru kupionego w sklepie internetowym. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z towarem oraz dowodem zakupu (paragon fiskalny) musi być przesłane za pośrednictwem dowolnej firmy wysyłkowej (Poczta Polska, firmy kurierskie) lub dostarczone osobiście na adres zamieszczony na paragonie fiskalnym dokumentującym sprzedaż. Koszty wysyłki zwracanego towaru ponosi Kupujący.

Zwracany towar musi być wolny od wad, firmowo zapakowany, nieużywany i w całości. Nie spełnienie tych warunków lub brak paragonu fiskalnego spowoduje odmowę zwrotu zapłaty. W takim przypadku towar jest składowany w siedzibie sprzedawcy do odbioru osobistego przez okres 3 miesięcy, może być również odesłany nabywcy na jego koszt.

Zwrot zapłaty nie obejmuje kosztów wysyłki do nabywcy ani też od nabywcy i kosztów poniesionych przez sprzedawcę z tytułu płatności kartą. Zwrot zostanie przekazany na rachunek bankowy nabywcy, którego dane należy przekazać pisemnie w przesyłce, w terminie 5 dni roboczych od dnia uznania poprawności procedury zwrotu, czyli otrzymania kompletu dokumentów wraz ze spełniającym powyższe warunki towarem. Zwrot towaru na specjalne zamówienie, który będzie zgodny z zaakceptowanym wzorem nie przysługuje.

4.5 Ręcznie produkowane przedmioty znajdujące się w ofercie VISHWAKARMA INTERIORS SP. Z O.O. mogą różnić się od siebie, co wynika z technologii. Fakt ten Kupujący przyjmuje do wiadomości, jednocześnie akceptując ewentualne odstępstwa otrzymanego towaru od tego przedstawionego na fotografiach zamieszczonych w sklepie internetowym www.namastecor.pl. Elementy tylnych ścian mebli mogą posiadać większe odstępstwa, rysy, przebarwienia, co nie obniża jakościowej i wizualnej wartości przedmiotu. Kolory przedmiotu obserwowanego na monitorze mogą różnić się od rzeczywistych. Wynika to z indywidualnych ustawień monitora, za które  firma VISHWAKARMA INTERIORS SP. Z O.O. odpowiedzialności nie ponosi.

 1. BEZPIECZEŃSTWO

5.1 Dokładamy wszelkich starań, aby Klient dokonujący u nas zakupy miał gwarancje bezpieczeństwa dotyczące zarówno jakości towarów, zasad przechowywania powierzonych nam danych osobowych, jak i jakości obsługi serwisowej podczas trwania gwarancji.

5.2 Płatność przelewem realizowana jest dopiero, gdy zamówienie jest skompletowane i gotowe do wysyłki, co daje gwarancję, że Klient płaci za faktycznie dla niego przygotowane produkty. Paczka zostaje wysłana, gdy tylko należność za zamówienie jest zaksięgowana na naszym koncie.

5.3 Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

5.4 Współpracujemy z najlepszymi dostawcami mebli oraz dodatków, co gwarantuje wysoką jakość dostaw, możliwości zwrotów oraz odpowiedniego realizowania gwarancji.

5.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

5.6. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

5.7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

DO GÓRY